Część IV: Dyscypliny współdziałające z archeologią

pdfArkadiusz Marciniak Archeologia wobec innych dyscyplin. Obszary współpracy. Wprowadzenie

 

pdfMichał Buchowski, Henryk Mamzer, Andrzej Rozwadowski, Aleksander Pozern-Zieliński Antropologia a archeologia

 

pdfZbigniew Kobyliński Etnoarcheologia

 

pdfStanisław Tabaczyński Socjologia pradziejów. Zarys problematyki

 

pdfMichał Tymowski Organizacja społeczeństwa

 

pdfPiotr Pranke Dar

 

pdfDorota Cygnot Archeologia a językoznawstwo

 

pdfMagdalena Derwojedowa Początki języka

 

pdfMateusz Wierciński Geneza i ewolucja mowy artykułowanej w antropologicznym ujęciu Andrzeja Wiercińskiego

 

pdfKrzysztof T. Witczak, Andrzej P. Kowalski Nostratyka. Wspólnota językowa indoeuropejska

 

pdfZbigniew Babik Wspólnota językowa prasłowiańska

 

pdfEwa Domańska, Przemysław Urbańczyk Archeologia i historia

 

pdfMichał Kara Mediewistyka historyczna i archeologia średniowiecza w badaniach nad początkami państwa Piastów. Przykład „współpracy” historiografii i archeologii

 

pdfEwa Bugaj Archeologia a sztuka

 

pdfAndrzej Rozwadowski Sztuka naskalna. Rock Art

 

pdfTeresa Rodzińska-Chorąży Archeologia architektury wczesnośredniowieczne a historia sztuki

 

pdfStefan Karol Kozłowski Środowisko naturalne i kulturowe prehistorycznych ludów zbieracko-łowieckich

 

pdfMaria Kaczmarek Antropologia fizyczna

 

pdfTomasz Kozłowski, Arkadiusz Sołtysiak Relacje pomiędzy antropologią a archeologią

 

pdfArkadiusz Marciniak Archeologia a paleodemografia

 

pdfJerzy Andrzej Chmurzyński Nauki behawioralne (szkic historyczny)

 

pdfKatarzyna A. Kaszycka Antropogeneza

 

pdfKatarzyna A. Kaszycka, Jan Strzałko Rasy ludzkie

 

pdfJan Strzałko Ekologia człowieka

 

pdfKatarzyna A. Kaszycka Prymatologia

 

pdfHenryk W. Witas Antropologia molekularna (Molecular anthropology)

 

pdfJacek Wrzesiński, Wojciech Dzieduszycki Funeralia Lednickie – warsztaty archeologiczno-antropologiczne. Przykład interdyscyplinarności

 

pdfMaria Lityńska-Zając, Dorota Nalepka Człowiek a świat roślin

 

pdfDaniel Makowiecki, Arkadiusz Marciniak Człowiek i świat zwierząt

 

pdfHenryk Mamzer Archeologia a filozofia kultury

 

pdfAndrzej Słowikowski Metaarcheologia jako immanentna filozofia archeologii