Część III: Metodyka i metodologia badań archeologicznych

pdfZbigniew Kobyliński Sytuacja epistemologiczna archeologa a metodyka i metodologia badań archeologicznych. Wprowadzenie

 

pdfWłodzimierz Rączkowski Metody w archeologii

 

pdfDanuta Minta-Tworzowska Klasyfikacja i typologia w archeologii

 

pdfPrzemysław Urbańczyk Stratygrafia

 

pdfJan Michał Burdukiewicz Chaîne opératoire (sekwencja operacyjna)

 

pdfJan Michał Burdukiewicz Dynamiczna analiza technologiczna

 

pdfJolanta Małecka-Kukawka Traseologia – badanie mikrośladów

 

pdfBogdan Balcer Specjalizacja grupowa w krzemieniarstwie neolitycznym jako przejaw społecznego podziału pracy

 

pdfRafał Zapłata Dokumentacja w archeologii

 

pdfArkadiusz Marciniak, Hanna Kowalewska-Marszałek Tafonomia i archeotanatologia

 

pdfJan Michał Burdukiewicz Proces badawczy w archeologii

 

pdfJan Michał Burdukiewicz Rozumowanie

 

pdfJan Michał Burdukiewicz Analogia

 

pdfJerzy Andrzej Chmurzyński, Mateusz Wierciński Czas i trwanie

 

pdfArkadiusz Marciniak, Agnieszka Chwieduk Agency

 

pdfStanisław Tabaczyński Kultura i kultury

 

pdfWładysław Duczko Akulturacja. Przypadek Skandynawów epoki wikingów

 

pdfPaweł Kucypera, Sławomir Wadyl Kultura materialna

 

pdfHenryk Mamzer Etniczność

 

pdfSiân Jones Etniczność. Podejścia teoretyczne i implikacje metodologiczne

 

pdfStanisław Tabaczyński Procesy etnogenetyczne jako problem badawczy archeologii